COMISSIÓ PERMANENT

Anglès
Extraescolars
Festes

La comissió permanent engloba totes aquelles comissions ja instaurades i que funcionen de manera quasi autònoma.