Comissió Extraescolars

A la Comissió d’Extraescolars busquem, programem i gestionem totes les activitats extraescolars que es fan a l’escola.

D’aquesta manera, oferim la possibilitat de fer activitats extra curriculars que enriqueixen i completen el desenvolupament personal dels infants, així com les seves habilitats i capacitats en tots els àmbits (esport, cooperació en grup, creació artística, expressió corporal, idiomes, etc.).

També ens ocupem del servei d’acollida de matí i de tarda per facilitar la conciliació de l’horari escolar i laboral de les famílies.