Let’s English

El curs 2015-2016 el CEIP Puig d’Agulles va implantar  un projecte educatiu anomenat Let’s English, que té com a objectiu principal dinamitzar l’aprenentatge de la llengua anglesa dels infants de l’escola. 

Aquest projecte, ha implicat a tota la comunitat educativa, des de les famílies, a través de l’AFA El Mirador, fins el claustre de mestres i l’equip directiu de l’escola. 

Basat en el reforç de les classes d’anglès en horari lectiu, mitjançant desdoblaments de grups des de P3 fins a 6è de primària per a treballar amb un auxiliar de conversa natiu. Reforçant així la part del llenguatge i el vocabulari. 

El projecte ha anat creixent i el curs 2021-2022 comença una nova etapa d’intercanvi cultural amb una escola bilingüe nordamericana. 

Els infants coneixeran altres alumnes amb els que intercanviaran experiències, podran conèixer de primera ma com es la vida, l’entorn i la cultura. Fomentant la cohesió grupal, el ús de les noves tecnologies, alhora que genera curiositat i empatia cap a altres cultures. Reforçant el creixement personal alhora que el lingüístic.