PROJECTES

Des de l’Afa, i en col·laboració amb l’equip docent del Puig, s’han engegat diferents projectes per tal d’afavorir la millora educativa dels nostres infants, així com reduir la càrrega econòmica a les famílies.

Amb la voluntat de millorar, actualment coexisteixen els projectes ja consolidats, amb noves idees per desenvolupar.