MENJADOR

L’escola disposa de cuina pròpia gestionada per l’empresa 7 i tria, la qual elabora menús equilibrats i saludables, i contracta l’equip de monitoratge.

Per tal de donar un bon servei a tot l’alumnat, comptem amb dos menjadors i s’estableixen dos torns d’ocupació. De 12:30 h a 13:30 h des de I3 fins a 2n i de 13:30 h a 14:30 h des de 3r fins a 6è.

Es considera usuari fix del servei de menjador aquells alumnes que fan ús del servei 3,4 o 5 dies setmanals. Abonant una quota de 6.91 € diaris.

Els usuaris eventuals han d’abonar 7.60 € per dia.

Preus indicats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

El sistema de cobrament dels rebuts de menjador és el següent, es cobra per avançat entre l’1 i el 5 de cada mes, l’import dependrà dels dies d’escola reals de cada mes. Les modificacions més enllà del dia 20 es regularitzaran al rebut del mes següent. Les baixes del servei s’han de comunicar abans del 20 del mes anterior a la baixa.

En cas d’absència i sempre que s’hagi avisat per canals formals per escrit (email o whatsapp al despatx) abans de les 10 h del matí es retornarà, al rebut del mes següent, la quantitat de 3,10€/dia en concepte d’àpat (la part corresponent al personal i servei no es retorna en cap cas).

Cal avisar a l’AFA fent servir qualsevol dels canals de contacte si:

Ha de sortir dins l’horari de menjador, visita metge, etc… per tal de tenir al nen/a preparat/da.
Si cal fer una dieta concreta algun dia o dies puntuals (amb un màxim de 3 dies sense recepta mèdica)

Email: info@afaelmirador.cat

Whats App: 618488904

Equip de Monitores i Cuina
Projecte de Menjador
Trieu l'opció que més us interessi.
Marqueu els dies que fareu ús del servei.
Indica al·lèrgia alimentaria , intolerància o dieta especial si és necessari. Cal adjuntar informe mèdic i dieta que ha de fer. Gràcies.
El nom i cognom del pare/mare/tutor/a ha de coincidir amb el del titular del compte bancari així com el del DNI en cas contrari indiqueu a observacions les modificacions corresponents, gràcies.
L'acceptació de la clàusula indica que has llegit i entés tota la informació adjunta al document del enllaç actual, acceptes les condicions descrites, serveix com a compromís de lo reflectit a la inscripció i autoritzes a l'AFA a fer el corresponent càrrec pel servei rebut. INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS A. RESPONSABLE: AFA EL MIRADOR (G61887766) C/ANDROMEDA, 4 08757 Corbera de Llobregat ( BARCELONA ) info@afaelmirador.cat B. FINALITATS: Inscripció a l’activitat extraescolar i/o, en el seu cas, altres serveis que presti l'associació (acollida, menjador, etc) Gestió de les activitats i/o serveis. Facturació y cobrament de les activitats i/o serveis. C. LEGITIMACIÓ: Execució de l’acord de prestació de serveis. D. DESTINATARIS: Entitats necessàries per a l'execució d'activitats i/o serveis. Entitats bancàries per al cobrament de quotes. E. CONSERVACIÓ DE LES DADES: Durant la vigència de l’acord d’activitats i/o serveis. Finalitzat l'acord es conservaran bloquejades les dades que per imperatiu legal s'hagin de custodiar per atendre possibles responsabilitats. F. DRETS: Tot interessat té Dret a sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, oposició limitació i portabilitat de les seves dades. On sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit a les dades de contacte del Responsable. En cas de divergències en relació amb les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es).