MENJADOR

L’escola disposa de cuina pròpia gestionada per l’empresa Fundesplai/7iTria, la qual elabora menús equilibrats i saludables, i contracta l’equip de monitoratge.

Per tal de donar un bon servei a tot l’alumnat, comptem amb dos menjadors i s’estableixen dos torns d’ocupació. De 12:45 h a 13:45 h des de I3 fins a 2n i de 13:45 h a 14:45 h des de 3r fins a 6è.

Es considera usuari fix del servei de menjador aquells alumnes que fan ús del servei 3,4 o 5 dies setmanals. Abonant una quota de 7,25 € diaris.

Els usuaris eventuals han d’abonar 7,98 € per dia.

Preus indicats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

El sistema de cobrament dels rebuts de menjador és el següent: 

Es cobra per avançat entre l’1 i el 5 de cada mes, l’import dependrà dels dies d’escola reals de cada mes. Les modificacions més enllà del dia 20 es regularitzaran al rebut del mes següent. Les baixes del servei s’han de comunicar abans del 20 del mes anterior a la baixa.

En cas d’absència i sempre que s’hagi avisat per escrit (info@afaelmirador.cat) abans de les 10 h del matí es retornarà, al rebut del mes següent, la quantitat de  €/dia en concepte d’àpat (la part corresponent al personal i servei no es retorna en cap cas).

Cal avisar a l’AFA fent servir qualsevol dels canals de contacte si:

Ha de sortir dins l’horari de menjador, visita metge, etc… per tal de tenir al nen/a preparat/da.
Si cal fer una dieta concreta algun dia o dies puntuals (amb un màxim de 3 dies sense recepta mèdica)

Email: info@afaelmirador.cat

WhatsApp: 618488904

Equip 7iTria
Equip de Monitores i Cuina
Projecte de Menjador

Ha exhaurit el termini d’inscripció al menjador.


A partir de la primera setmana de setembre estarà disponible el formulari d’inscripció.