MENJADOR

L’escola disposa de cuina pròpia gestionada per l’empresa 7 i tria, la qual elabora menús equilibrats i saludables, i contracta l’equip de monitoratge.

Per tal de donar un bon servei a tot l’alumnat, comptem amb dos menjadors i s’estableixen dos torns d’ocupació. De 12:30h a 13:30h i de 13:30h a 14:30h.

Es considera usuari fixe del servei de menjador aquells alumnes que fan ús del servei 3,4 o 5 dies setmanals. Abonant una quota de 6.54€ diaris.

Els usuaris evenuals han d’abonar 7.19€ per dia.

Preus indicats per el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

El sistema de cobrament dels rebuts de menjador és el següent, es cobra per avançat entre l’1 i el 5 de cada mes, l’import dependrà dels dies d’escola reals de cada mes.

Cal avisar al AFA fent servir qualsevol dels canals de contacte si:

  • Ha de sortir dins l’horari de menjador, visita metge, etc… per tal de tenir al nen/a preparat/da.
  • Si cal fer una dieta concreta algun dia o dies puntuals (amb un màxim de 3 dies sense recepta mèdica)
  • En cas d’absència avisant abans de les 10:00h., al rebut del mes següent es descomptarà el dia o dies s’hagi absentat (es descompta la part correponent a la matèria prima)

Per tal formalitzar la plaça omplir les dades del següent enllaç.

Equip de Monitores i Cuina
Projecte de Menjador