Teatre

La reserva de plaça es farà per ordre d'arribada del present formulari. La reserva serà vinculant sempre i quan no ens informeu del contrari per escrit a info@afaelmirador.cat. Recordeu que els grups són reduïts per el que l'entrega d'aquest formulari no garanteix disposar de la plaça sol·licitada. Les activitats necessiten un mínim d'infants per dur-se a terme així que en el cas que la vostra sol·licitud no rebí els components necessaris per dur-la a terme, passarem a oferir-vos les places que quedin disponibles en altres activitats de manera preferent. Acceptarem sol·licituds fins al 21 de juny de '22. Gràcies per la vostra col·laboració.
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS A. RESPONSABLE: AFA EL MIRADOR (G61887766) C/ANDROMEDA, 4 08757 Corbera de Llobregat ( BARCELONA ) info@afaelmirador.cat B. FINALITATS: Inscripció a l’activitat extraescolar i/o, en el seu cas, altres serveis que presti l'associació (acollida, menjador, etc) Gestió de les activitats i/o serveis. Facturació y cobrament de les activitats i/o serveis. C. LEGITIMACIÓ: Execució de l’acord de prestació de serveis. D. DESTINATARIS: Entitats necessàries per a l'execució d'activitats i/o serveis. Entitats bancàries per al cobrament de quotes. E. CONSERVACIÓ DE LES DADES: Durant la vigència de l’acord d’activitats i/o serveis. Finalitzat l'acord es conservaran bloquejades les dades que per imperatiu legal s'hagin de custodiar per atendre possibles responsabilitats. F. DRETS: Tot interessat té Dret a sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, oposició limitació i portabilitat de les seves dades. On sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit a les dades de contacte del Responsable. En cas de divergències en relació amb les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es). NOM I COGNOMS / DNI: SIGNATURA DATA