Joc Dansat

-Descobrint l’expressió corporal i el teatre a través del joc

-Partint del joc i el treball lúdic, investigarem i desenvoluparem les capacitats expressives i artístiques de cada infant a través de tècniques i estructures  de l’art interpretatiu. En paral.lel composarem una petita peça escènica de manera que convertim el que anem treballant en un resultat mostrable.

-Dedicarem un espai ampli i cuidat per desenvolupar la creativitat de cada infant. .
A través de les arts escèniques adquirim un munt d’aptituds per a la vida mateixa.

-Aprenem a comunicar-nos i expresar-nos, a desinhibir-nos i a estar en presència pública, canalitzem bloquejos, pors i sentiments guardats i això ens fa més valents, més capaços, més tolerants i més sensibles