COMISSIÓ MENJADOR

El menjador ocupa un temps dins de l’escola que considerem molt important.

Es per això que es fomenten projectes d’autonomia, respecte i desenvolupament personal de tots els infants.

A la comissió de menjador treballem conjuntament amb els monitors i responsables de l’empresa 7 i Tria, que actualment s’encarrega del servei de menjador, per tal es desenvolupin tots aquests programes.

Alhora que es vetlla per el compliment de les directrius del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en matèria de alimentació infantil.