EXTRAESCOLARS

 • L’inscripció oficial a l’activitat és mitjançant el formulari inscripció a les activitats extraescolars www.afaelmirador.cat/extraescolars.
 • Totes les activitats necessiten un mínim d’inscripcions per poder engegar-les. Els grups sòn reduïts. En cas de no disposar de plaça podeu inscriure-us a la llista d’espera.
 • Totes comencen l’1 d’Octubre i finalitzen el 31 de Maig.
 • Totes les activitats ompliran les places per ordre d’inscripció.
 • Anglès Lúdic Migdia inclou dos informes (1er i 3er trimestre)
 • El formulari indica les activitats que tenen costos en forma de material o exàmen.
 • L’absencia dels professors amb causa justificada es recupera.
 • Les baixes s’han d’avisar 10 dies abans de final de mes. En cas contrari es carreagran els costos de gestió.
 • Els dies festius de l’escola no es recuperan ni es retornen els diners.
 • Es notificarà a les famílies les incidències de comportament, 2 faltes greus o 3 avisos seran motiu de que l’infant no pugui continuar a l’activitat.
 • El retard a les recollides sense causa justificada, es carregarà l’import d’acollida esporàdica ja que l’infant es queda al càrrec del servei de SAT.
 • Els primers 15 min de les activitats s’utilitzen per el berenar dels infants. És responsabilitat de les famílies que disposin del mateix, l’AFA no disposa de servei de berenars.
 • La possibilitat de probar les extraescolars va lligada a la disponibilitat de places. Les famílies que volguin gaudir d’un dia de proba sense cost, d’una activitat concreta, a de contactar amb info@afaelmirador.cat per tal concretar un dia.

Ha exhaurit el termini d’inscripció a les extraescolars.
En aquests moments i fins al dia 15 de setembre s’estan realitzant les comprovacions de matrícula.
A partir d’aquesta data rebreu la informació completa de les activitats i estarà disponible el formulari d’inscripció sols per a les activitats que disposin de places lliures.