EXTRAESCOLARS

 • La inscripció oficial a l’activitat és mitjançant el formulari inscripció a les activitats extraescolars www.afaelmirador.cat/extraescolars.
 • Totes les activitats necessiten un mínim d’inscripcions per poder engegar-les. Els grups són reduïts. En cas de no disposar de plaça podeu inscriure-us a la llista d’espera.
 • Totes comencen l’1 d’octubre i finalitzen el 31 de maig.
 • Totes les activitats ompliran les places per ordre d’inscripció.
 • Anglès lúdic migdia inclou un informe (3r trimestre)
 • El formulari indica les activitats que tenen costos en forma de material o examen.
 • L’absència dels professors amb causa justificada es recupera.
 • Les baixes s’han d’avisar 10 dies abans de final de mes. En cas contrari es carregaran els costos de gestió.
 • Els dies festius de l’escola i dies de colonies no es recuperen ni es retorna la quota.
 • Es notificarà a les famílies les incidències de comportament, 2 faltes greus o 3 avisos seran motiu de què l’infant no pugui continuar a l’activitat.
 • El retard a les recollides sense causa justificada, es carregarà l’import d’acollida esporàdica, ja que l’infant es queda al càrrec del servei de SAT.
 • Els primers 15 min de les activitats s’utilitzen per al berenar dels infants. És responsabilitat de les famílies que disposin d’aquest, l’AFA no disposa de servei de berenars.
 • La possibilitat de provar les extraescolars va lligada a la disponibilitat de places. Les famílies que vulguin gaudir d’un dia de prova sense cost, d’una activitat concreta, ha de contactar a info@afaelmirador.cat per tal concretar un dia.
* El preu pot variar en funció del nombre d'inscrits. ** Es cobrarà a l'inici una quota única d'aprox. 4-5 € d'assegurança d'accidents.
* El preu pot variar en funció del nombre d'inscrits. ** Es cobrarà a l'inici una quota única d'aprox. 4-5 € d'assegurança d'accidents.
La reserva de plaça es farà per ordre d'arribada del present formulari. Aquesta reserva serà vinculant sempre i quan no ens informeu del contrari per escrit a info@afaelmirador.cat abans del 20 de setembre de '24. Recordeu que els grups són reduïts per el que l'entrega d'aquest formulari no garanteix disposar de la plaça sol·licitada. Les activitats necessiten un mínim d'infants per dur-se a terme així que en el cas que la vostra sol·licitud no rebí els components necessaris per dur-la a terme, passarem a oferir-vos les places que quedin disponibles en altres activitats de manera preferent. L'absència del professor per causa justificada es recuperarà. L'activitat s'ha d'abonar a primer de mes. Per tramitar la baixa s'ha d'enviar correu a info@afaelmirador.cat abans del 20 del mes corrent. En cas contrari es carregaràn els costos de gestió. Els dies festius a l'escola no es desconten ni es fa devolució. Es notificaràn a les famílies les incidencies de comportament. Dos faltes greus o tres avisos seràn motiu de que l'infant no continuii a l'activitat. Quan una família no recull el seu infant a l'hora establerta aquest passarà al càrrec de la monitora d'acollida, aquest servei es carregarà als tutors de l'infant. Els temps especificats inclouen 15min de berenar. Els berenars abans de les activitats aniràn a càrrec de les famílies, l'AFA NO DISPOSA DE SERVEI DE BERENARS. Acceptarem sol·licituds fins al 21 de juny de '24.
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS A. RESPONSABLE: AFA EL MIRADOR (G61887766) C/ANDROMEDA, 4 08757 Corbera de Llobregat ( BARCELONA ) info@afaelmirador.cat B. FINALITATS: Inscripció a l’activitat extraescolar i/o, en el seu cas, altres serveis que presti l'associació (acollida, menjador, etc) Gestió de les activitats i/o serveis. Facturació y cobrament de les activitats i/o serveis. C. LEGITIMACIÓ: Execució de l’acord de prestació de serveis. D. DESTINATARIS: Entitats necessàries per a l'execució d'activitats i/o serveis. Entitats bancàries per al cobrament de quotes. E. CONSERVACIÓ DE LES DADES: Durant la vigència de l’acord d’activitats i/o serveis. Finalitzat l'acord es conservaran bloquejades les dades que per imperatiu legal s'hagin de custodiar per atendre possibles responsabilitats. F. DRETS: Tot interessat té Dret a sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, oposició limitació i portabilitat de les seves dades. On sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit a les dades de contacte del Responsable. En cas de divergències en relació amb les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es). NOM I COGNOMS / DNI: SIGNATURA DATA