ACOLLIDA

Els serveis d’acollida constitueixen un recurs per la conciliació laboral de les famílies.

L’AFA gestiona aquest servei de monitoratge amb la mateixa empresa que gestiona el servei de menjador, 7iTria.

Aquest servei el poden gaudir usuaris des de I3 fins a 6è.

Preus orientatius, es poden modificar segon inscripcions.

Acollida matí: 9/9/24 fins a 20/6/25

Acollida tarda: 9/9/24 fins a 6/6/25

Casalet: 9/6/25 fins a 20/6/25

Informació general del servei d’acollida a la nostra escola:

  • Horari SAM de 7:30h a 8:55h de dilluns a divendres
  • Horari SAT de 16:30h a 18:00h de dilluns a dijous i de 16:30h a 17:30h el divendres.
  • Es considera usuari fix aquells infants que fan ús del servei un mínim de 5 dies al mes demanera habitual al llarg de tot el curs.
  • Per tal de garantir el servei, els usuaris fixes abonen una quota mensual (no s’abonen imports per absència o dia festiu ni es recupera el dia).
  • El servei d’acollida de tarda inclou el berenar i a les famílies usuàries se’ls hi facilita un menú setmanal.
  • Els usuaris esporàdics avisaran abans de les 15:00h del dia corrent com a molt tard per qualsevol dels canals de comunicació.
  • El ús espòradic del servei gaudit a partir del 20 de cada mes es carregarà al rebut del mes següent.
  • En cas de deixar de fer ús del servei, es comunicarà a l’AFA abans del dia 20 del mes anterior a la baixa, enviant un correu a info@afaelmirador.cat.
El nom i cognom del pare/mare/tutor/a ha de coincidir amb el del titular del compte bancari així com el del DNI en cas contrari indiqueu a observacions les modificacions corresponents, gràcies.
Informació general del servei d'acollida a la nostra escola: Aquest servei el poden disfrutar usuaris des de I3 fins a 6è. El servei d'acollida s'inicia el 9 de Setembre amb l'inici del curs lectiu i finalitza el 31 de Maig (el mes de Juny s'oferta el servei de cassalet - amb inscripció prèvia, places limitades). Horari SAM de 7:30h a 8:55h de dilluns a divendres Horari SAT de 16:30h a 18:00h de dilluns a dijous i de 16:30h a 17:30h el divendres. Per tal de garantir el servei, els usuaris fixes abonen una quota mensual (no s'abonen imports per absència o dia festiu ni es recupera el dia). El servei d'acollida de tarda inclou el berenar i a les famílies usuàries se'ls hi facilita un menú setmanal. Els usuaris esporàdics avisaran abans de les 15:00h del dia corrent com a molt tard per qualsevol dels canals de comunicació. El ús espòradic del servei gaudit a partir del 20 de cada mes es carregarà al rebut del mes següent. En cas de deixar de fer ús del servei, es comunicarà a l'AFA abans del dia 20 del mes anterior a la baixa, enviant un correu a info@afaelmirador.cat.
L'acceptació de la clàusula indica que has llegit i entés tota la informació adjunta al document del enllaç actual, acceptes les condicions descrites, serveix com a compromís de lo reflectit a la inscripció i autoritzes a l'AFA a fer el corresponent càrrec pel servei rebut. INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS A. RESPONSABLE: AFA EL MIRADOR (G61887766) C/ANDROMEDA, 4 08757 Corbera de Llobregat ( BARCELONA ) info@afaelmirador.cat B. FINALITATS: Inscripció a l’activitat extraescolar i/o, en el seu cas, altres serveis que presti l'associació (acollida, menjador, etc) Gestió de les activitats i/o serveis. Facturació y cobrament de les activitats i/o serveis. C. LEGITIMACIÓ: Execució de l’acord de prestació de serveis. D. DESTINATARIS: Entitats necessàries per a l'execució d'activitats i/o serveis. Entitats bancàries per al cobrament de quotes. E. CONSERVACIÓ DE LES DADES: Durant la vigència de l’acord d’activitats i/o serveis. Finalitzat l'acord es conservaran bloquejades les dades que per imperatiu legal s'hagin de custodiar per atendre possibles responsabilitats. F. DRETS: Tot interessat té Dret a sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, oposició limitació i portabilitat de les seves dades. On sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit a les dades de contacte del Responsable. En cas de divergències en relació amb les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es).