ACOLLIDA

Els serveis d’acollida constitueixen un recurs per la conciliació laboral de les famílies.

L’AFA gestiona aquest servei de monitoratge amb la mateixa empresa que gestiona el servei de menjador, 7iTria.

El servei d’acollida de tarda inclou el berenar i a les famílies usuàries se’ls hi facilita un menú setmanal.

Per tal de garantir el servei, els usuaris fixes abonen una quota mensual (no s’abonen imports per absència o dia festiu ni es recupera el dia)

En cas de ser les mateixes dades que el curs anterior ompliu el camp indicant MATEIXES
El nom i cognom del pare/mare/tutor/a ha de coincidir amb el del titular del compte bancari així com el del DNI en cas contrari indiqueu a observacions les modificacions corresponents, gràcies.
L'acceptació de la clàusula indica que has llegit i entés tota la informació adjunta al document del enllaç actual, acceptes les condicions descrites, serveix com a compromís de lo reflectit a la inscripció i autoritzes a l'AFA a fer el corresponent càrrec pel servei rebut. INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS A. RESPONSABLE: AFA EL MIRADOR (G61887766) C/ANDROMEDA, 4 08757 Corbera de Llobregat ( BARCELONA ) info@afaelmirador.cat B. FINALITATS: Inscripció a l’activitat extraescolar i/o, en el seu cas, altres serveis que presti l'associació (acollida, menjador, etc) Gestió de les activitats i/o serveis. Facturació y cobrament de les activitats i/o serveis. C. LEGITIMACIÓ: Execució de l’acord de prestació de serveis. D. DESTINATARIS: Entitats necessàries per a l'execució d'activitats i/o serveis. Entitats bancàries per al cobrament de quotes. E. CONSERVACIÓ DE LES DADES: Durant la vigència de l’acord d’activitats i/o serveis. Finalitzat l'acord es conservaran bloquejades les dades que per imperatiu legal s'hagin de custodiar per atendre possibles responsabilitats. F. DRETS: Tot interessat té Dret a sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, oposició limitació i portabilitat de les seves dades. On sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit a les dades de contacte del Responsable. En cas de divergències en relació amb les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es).