ORGANITZACIÓ

L’AFA El Mirador està formada per totes les famílies de l’escola. Cada primers de curs es convoca l’Assemblea General a la que estan convidats tots els socis de l’AFA. 

A l’Assemblea anual es tria o ratifica la Junta Directiva, es presenten els pressupostos, despeses anuals i la línia de treball del curs entrant. 

L’Assemblea General es l’òrgan amb capacitat de decisió del AFA, representa a cadascuna de les famílies, és per això tan important la participació de tots i totes. 

La Junta, composta per familiars voluntaris involucrats més activament en tots els temes de què s’ocupa l’AFA, es l’òrgan executiu i es reuneix un cop al mes.

També són familiars voluntaris els qui ocupen els llocs de responsabilitat, exceptuant el d’administració, que el gestiona una persona contractada.

Ens organitzem en diferents comissions, que podreu conèixer una mica més seguint l’enllaç o visitant l’apartat de comissions.