COMISSIÓ CONVIVÈNCIA

A la comissió de convivència es fomenten els valors de la igualtat, la convivència y el respecte per la diversitat, apostant per una educació lliure d’estereotips, prejudicis i discriminació de cap tipus perquè la igualtat per a tots els infants sigui real.

Impulsant l’educació emocional, afectiva i sexual així com el treball de l’autoestima.

L’objectiu és oferir eines per la gestió de conflictes, la detecció de desigualtats, la prevenció de qualsevol tipus de violència i d’assetjament escolar i el ciberassetjament. 

Proposant tallers i contacontes per a infants, a mes de xerrades, recursos i altres activitats per a les famílies i tot l’equip de mestres, de monitors i monitores i PAS de l’escola.

Treballem per un model integral de persona, sense estereotips, i una vida afectiva i sexual basada en la igualtat. Tenim la convicció que una bona educació en aquest sentit contribuirà a construir una societat més lliure i justa.